ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Τα συμπεράσματα της έρευνας για τους SINKIES στη συνέντευξη Τύπου της Caritas Europa

Ηχηρή έκκληση υπέρ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απηύθυνε η Caritas Europa στη συνέντευξη Τύπου που συνδιοργάνωσε με την Caritas Sweden και την Σουηδική Λουθηρανική Εκκλησία και στην οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας για την φτώχεια των νέων, η οποία διενεργήθηκε από 17 εθνικές οργανώσεις στη Γηραιά Ήπειρο.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα αποκαλύπτει την ανάδειξη ενός νέου φαινομένου της φτώχειας των νέων, το οποίο αποκαλεί SINKIES (από τα αρχικά των λέξεων Single Income No Kids – Ένα εισόδημα, χωρίς παιδιά). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε νεαρά ζευγάρια χωρίς παιδιά, που είναι φτωχά, αν και εργάζονται και οι δύο, καθώς όταν προσθέτουν τους μισθούς τους, με δυσκολία είναι ίσοι με ένα ατομικό αξιοπρεπές εισόδημα.

«Η εμφάνιση των SINKIES είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό σημάδι, το οποίο οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όσοι διαμορφώνουν πολιτική. Αυτή θα είναι η πρώτη γενιά, εδώ και δεκαετίες, που κινδυνεύει να καταλήξει χειρότερα από την προηγούμενη, κάτι που θα έχει βαθιές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και τα κοινωνικά μοντέλα, όπως επίσης και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο μιας κοινωνίας που βυθίζεται, αν δεν αναληφθεί δράση τώρα» είπε χαρακτηριστικά ο Jorge Nuno Mayer, Γενικός Γραμματέας της Caritas Europa.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι:

 • Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, οι νεότερες γενιές φαίνεται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες και να είναι χειρότερα από τους γονείς τους, καθώς οι δουλειές είναι πιο σπάνιες, οι μισθοί χαμηλότεροι και οι εργασιακές συνθήκες πιο δυσμενείς.
 • Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν υπαναχωρήσει από τη δέσμευσή τους ως προς την κοινωνική συνοχή και αγνοούν τις νεότερες γενιές.
 • Οι νέοι άνθρωποι συχνά υφίστανται διακρίσεις και βιώνουν δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στα βασικά τους δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στη στέγαση και το δικαίωμα στην πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση.
 • Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι επακόλουθες μεταβολές που προκάλεσε στην αγορά εργασίας έπληξαν σκληρότερα τους νέους π.χ. όσον αφορά στις συμβάσεις εργασίας, τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.
 • Οι νέοι ως μονογονεϊκές οικογένειες, και ιδιαίτερα οι νέες μητέρες που είναι μόνες τους, έχουν αναγνωριστεί από την έρευνα ως η πιο ευάλωτη ομάδα και βρίσκεται εκτεθειμένη στη φτώχεια και τον αποκλεισμό.
 • Οι στρατιές των νέων ανθρώπων που δεν έχουν εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση συναντώνται τώρα ως ένα νέο φαινόμενο, που η Κάριτας Ευρώπης αποκαλεί SINKIES: Single Income, No Kids, δηλαδή Ένα Εισόδημα, Χωρίς Παιδιά. Σε αντίθεση με τους DINKIES, έναν όρο που χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ’80 για να περιγράψει τα ζευγάρια που εργάζονταν και οι δύο, και συνεπώς είχαν διπλό εισόδημα, αλλά επέλεγαν να μην κάνουν παιδιά, οι SINKIES ίσως να εύχονταν να έχουν παιδιά, αλλά απλώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια προοπτική.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Caritas Europa πρότεινε την ακόλουθη δέσμη συστάσεων προς την Ε.E. και προς τα κράτη μέλη της.

Α. Συστάσεις προς στην Ε.Ε. για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας των νέων, η οποία είναι:

 • Με βάση τις αρχές που ενσωματώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
 • Με συνάφεια με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας, που διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύστασή της το 2013, για επένδυση στα Παιδιά
 • Με επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για τη νεολαία:

-Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία»

-Για να διατηρηθεί, τουλάχιστον, το ίδιο ποσό από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και διάθεση του 50% αυτού για την καταπολέμηση της φτώχειας

-Να χρησιμοποιηθεί η ρήτρα ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις προτεραιότητες και τις σαφώς καθορισμένες κοινωνικές επενδύσεις.

Β. Συστάσεις  προς τα κράτη – μέλη για να σχεδιάσουν ή να επικαιροποιήσουν την εθνική τους στρατηγική για να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν την φτώχεια των νέων, στην οποία να περιλαμβάνονται δράσεις όπως:

 • Πρόσβαση σε στέγαση: Εξασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική, κατάλληλη και οικονομικά προσιτή στέγαση, για παράδειγμα, επενδύοντας σε κοινωνική στέγη, επιδοτήσεις ενοικίου και ειδικά φορολογικά πλεονεκτήματα
 • Εισόδημα: Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την κατοχύρωση ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος που να επαρκεί για την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων επιβίωσης και για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για παράδειγμα εφαρμόζοντας ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς αναφοράς που χρησιμοποιούν εθνικά / περιφερειακά βασικά κριτήρια αναφοράς για το καλάθι.
 • Στήριξη στην οικογένεια: Υποστήριξη προς ευάλωτες οικογένειες νέων, όπως είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, ιδιαίτερα διασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης και διά του συνδυασμού των προσδοκιών για επαγγελματική σταδιοδρομία με την οικογενειακή ζωή. Να περιλαμβάνεται ο χρόνος που αφιερώνεται στην παροχή περίθαλψης στον υπολογισμό συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
 • Επιβεβαίωση της δέσμευσής τους στις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη όπως και το Κοινωνικό Σύνταγμα της Ευρώπης και αποδεχόμενα τον Μηχανισμό Συλλογικών Καταγγελιών.