ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

«ΒΡΑΔΥΑ ΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μια ξεχωριστή εκδήλωση, την  «Βραδυά του Ευχαριστώ», ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους εθελοντές του τομέα Προσφυγικού Έργου για το πολύτιμο έργο της ανιδιοτελούς προσφοράς, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης που επιδεικνύουν, διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας με τη συμβολή του CRS, την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, στο εστιατόριο «Ψητός Μπακαλιάρος» στο Χαλάνδρι.

Παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής π. Ιωάννης Πάτσης, ο οποίος ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο της Οργάνωσης, εκ μέρους του Προέδρου της Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Καθολικών  Αθηνών π. Σεβαστιανού Ροσσολάτου, το μέλος του Δ.Σ. Ελένη Κάραμποττ (Υπεύθυνη Τομέων Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων & Τρίτης Ηλικίας), ο Διευθυντής Λειτουργίας Φίλιππος Σαλίμπας, ο Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας & Συντονισμού Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Προγράμματος Στέγασης Ιωάννης Περήφανος, η Συντονίστρια Εθελοντών του τομέα Προσφυγικού Έργου Μαρία Ρόζα Δελασούδα και φυσικά πολλοί από τους ακούραστους και δραστήριους εθελοντές (από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Λίβανο), που αποτελούν τον πυρήνα της Κάριτας Αθήνας και συνεισφέρουν καθημερινά στην πραγματοποίηση τόσο του συσσιτίου, όσο και διαφόρων δράσεων, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες συνανθρώπων μας οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη!