ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο/Η ανωτέρω αναφερόμενος/η, σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να προσφέρω εθελοντικά (χωρίς έμμισθη εργασιακή σχέση) ορισμένες από τις ελεύθερες ώρες μου στην «Κάριτας Αθήνας» και κατά προτίμηση στον/στους παρακάτω Τομείς:

Βοηθός στο «Τραπέζι των προσφύγων»Βοηθός στο Κέντρο ΗμέραςΒοηθός στη Διανομή ΡούχωνΒοηθός στην Αποθήκη υλικώνΒοηθός στα Κέντρα Φιλοξενίας (δραστηριότητες ενηλίκων)Βοηθός στα Κέντρα Φιλοξενίας (δραστηριότητες ανηλίκων)Συνεργάτης για τις Κοινωνικές ΥπηρεσίεςΙατρός για παροχή ιατρικής στήριξηςΝομικός για παροχή νομικής στήριξηςΓραμματειακή στήριξη–εργασίες πληροφορικήςΜεταφραστής ή διερμηνέας:ΑγγλικάΓαλλικάΑραβικάΦαρσί

Ημέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορώ να προσφέρω εθελοντικά:
Δευτέρα: 9.00-13.0010.00-13.0011.00 -14.00
Τρίτη: 9.00-13.0010.00-13.0011.00 -14.00
Τετάρτη: 9.00-13.0010.00-13.0011.00 -14.00
Πέμπτη: 9.00-13.0010.00-13.0011.00 -14.00
Παρασκευή: 9.00-13.0010.00-13.0011.00 -14.00

Φωτογραφία Εθελοντή:

Ημερομηνία:

Δηλώνω, ως εκ περισσού, ότι δεν έχω, ούτε διατηρώ καμία απολύτως απαίτηση για μισθό ή αμοιβή ή για ένσημα ασφάλισής μου για τις ώρες που θα προσφέρω στην «Κάριτας Αθήνας», όταν και όποτε διαθέτω τον χρόνο. Είμαι ενήμερος επίσης, ότι λήψη φωτογραφιών του χώρου ή ωφελούμενων είναι δυνατή ΜΟΝΟ κατόπιν σχετικής άδειας από την Κοινωνική Υπηρεσία της Οργάνωσης.