ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΏΝ

Σε ανάλογα διαμορφωμένο χώρο τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, ζωγραφίζοντας και μαθαίνοντας να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.