ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Κάριτας Αθήνας συμμετέχοντας και εκτελώντας διαφορετικά προγράμματα Οργανώσεων, Ιδρυμάτων, ή Φορέων διανέμει τρόφιμα σε οικογένειες του Δήμου Αθηναίων, παρέχει μηνιαία κουπόνια super market για την αγορά τροφίμων προς ανακούφιση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, ή καλύπτει -με την μορφή βοηθήματος- την κάλυψη αντίστοιχων λογαριασμών, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των επωφελούμενων.