ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οργανωμένο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών σε ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες, πραγματοποιείται στο Κέντρο Συμβουλευτικής της Κάριτας Αθήνας, το οποίο αποτελεί την καινοτόμο δράση και πρωτοβουλία της Οργάνωσης, που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016, προσφέροντας υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με κύριο στόχο την ανακούφιση από την συναισθηματική επιβάρυνση, την ενθάρρυνση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καλλιέργεια εφοδίων και την κατάλληλη και υπεύθυνη βοήθεια για κοινωνικοποίηση και εξωστρέφεια, τόσο Ελλήνων πολιτών, όσο και αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μας.

Η διδασκαλία εκμάθησης των δύο γλωσσών, ειδικά μετά την προσφυγική κρίση, γεννάται από την ανάγκη της αρμονικής διαβίωσης και της ομαλής ένταξης στην ελληνική κοινωνία ατόμων από διαφορετικά κράτη, που εργάζονται στην Ελλάδα, ή έχουν αιτηθεί πολιτικού ασύλου, ή βρίσκονται σε διαδικασία μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής της  Κάριτας Αθήνας λειτουργεί στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη 8 (4ος όροφος) από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-16.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210-3317471, 210 5246637 & 210 5249564, ή να στείλουν email: caritashelpcenter@caritasathens.gr