ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Διήμερη επίσκεψη στην Κάριτας Σόφιας στη Βουλγαρία πραγματοποίησε ομάδα εργαζομένων του τμήματος Στέγασης και Κοινωνικής Ένταξης της Κάριτας Αθήνας και της Κάριτας Ελλάς, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού.

Η ομάδα είχε την ευκαιρία να μοιραστεί εμπειρίες και πρακτικές από τα Προγράμματα Εκπαίδευσης, Στέγασης και Ανεύρεσης Εργασίας. Σημαντικό σημείο του ταξιδιού αποτέλεσε η επίσκεψη σε εργοστασιακή μονάδα κατά την οποία δόθηκε η ευκαιρία στους Έλληνες εκπροσώπους να συνομιλήσουν τόσο με εργαζόμενους πρόσφυγες, όσο και με τους εργοδότες.

Η Κάριτας Αθήνας θα ήθελε να ευχαριστήσει την Κάριτας Σόφιας για την εξαιρετική φιλοξενία.