ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

Με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση του ανθρωπιστικού της έργου στην κοινωνία, αλλά και την υποστήριξη των δράσεων της, ο τομέας Δημοσίων Σχέσεων της Κάριτας Αθήνας, διοργανώνει εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος (σεμινάρια, γιορτές για παιδιά και ηλικιωμένους, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, εκδρομές κά), ενώ συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και φεστιβάλ αντίστοιχου ενδιαφέροντος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό.

Η ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα των παιδιών, σχετικά με την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, καλύπτεται κυρίως μέσω των επισκέψεων στο Προσφυγικό Κέντρο και των παρουσιάσεων του έργου της Οργάνωσης σε σχολεία.