ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο της ενισχύοντάς την με τη δωρεά σας μπορείτε να κάνετε κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Για την Κάριτας Αθήνας:
Alpha Bank:103 00 2101 206319
IBAN: GR 1701401030103002101206319
Κωδικός SWIFT: CRBAGRAA

Για την Κάριτας Αθήνας-Προσφυγικό Έργο:
Alpha Bank:103 00 2320 005470
IBAN: GR 6901401030103002320005470
Κωδικός SWIFT: CRBAGRAA