ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στη διήμερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε από την Κάριτας Αθήνας και την Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) στο Μετρό του Συντάγματος, συμμετέχοντας στην πρόσκληση του αρμόδιου συντονιστικού φορέα -υπεύθυνου για την εξεύρεση και τη συλλογή αίματος στη χώρα μας-.

Εργαζόμενοι, εθελοντές και φίλοι των δύο οργανώσεων έδωσαν το δυναμικό τους παρόν σε μια ακόμη εκδήλωση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης συλλέγοντας 32 μονάδες αίματος!

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς!