ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Κάριτας Αθήνας και το Δημοτικό-Νηπιαγωγείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Άγιος Ιωσήφ για γονείς και εργαζομένους, το Σάββατο 28 Απριλίου (09.30 – 13.00) στις εγκαταστάσεις της Σχολής με σύνθημα «Δίνω Αίμα – Χαρίζω Ζωή!» και με σκοπό την κάλυψη των συνανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη.