ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Κάριτας Αθήνας και το Νηπιαγωγείο – Δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ» (Ράλλη, 2, Πεύκη), το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου από τις 10.00  έως τις 13.30 προσκαλώντας εκπαιδευτικούς, γονείς και φίλους, να προσφέρουν λίγο από το χρόνο και το αίμα τους.

Στο μεταξύ, στην ενορία του Αγίου Λουκά βρέθηκε το Τμήμα Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), στο πλαίσιο δράσεων με σκοπό την κατανόηση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας και στόχο την ευαισθητοποίηση, την προσέγγιση και την παρότρυνση νέων εθελοντών αιμοδοτών.

Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, το κλειδί για την ανάπτυξη της αιμοδοτικής συνείδησης είναι η προσέλκυση στη σχολική ηλικία, αφού οι ηλικίες 10-14 ετών θεωρούνται οι καταλληλότερες, για την κατανόηση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν πως, παρά την οικονομική κρίση, που βιώνει η χώρα μας, η εθελοντική αιμοδοσία δείχνει ένα ακόμη πρόσωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης, με αυξητική τάση, καθώς η Ελλάδα συλλέγει πολύ αίμα αναλογικά με τον πληθυσμό της και θα όφειλε να έχει επάρκεια. Οι κατά περιόδους, ωστόσο, ελλείψεις οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στον ελλιπή σχεδιασμό ή τον κεντρικό συντονισμό, καθώς μέχρι σήμερα κάθε νοσοκομειακή αιμοδοσία λειτουργεί αυτόνομα για τις μονάδες της. Γεγονός το οποίο έχει αποδειχτεί αναποτελεσματικό, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Δραστηριοποιείστε τον εαυτό σας τους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες σας.