ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, αφού δρα εποικοδομητικά κι αμφίδρομα προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και  ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

Εκφράζεται με πολλούς τρόπους και θεωρείται συνδυασμός ακτιβισμού, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου κι άμισθης εργασίας.

Η Κάριτας Αθήνας στηρίζει το έργο της στην εθελοντική προσφορά των δραστήριων μελών ή φίλων της.

Με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση του θεσμού, αλλά και την υποστήριξη των δράσεων της, διοργανώνει σεμινάρια, ομιλίες και εκδηλώσεις στις οποίες παρέχεται εκπαίδευση στους εθελοντές της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της προσφοράς τους.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο της σε οποιονδήποτε τομέα δράσης, ή να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία σε πεδία κοινωνικών υπηρεσιών, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ως εθελοντής.