ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εκδήλωση με διαπολιτισμικά παιχνίδια για τα επωφελούμενα παιδιά της Κάριτας Αθήνας που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας της οδού Πατησίων και στα πλησιέστερα διαμερίσματα της περιοχής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το σύλλογο ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK).

Στο πλαίσιο της εβδομάδας Social Inclusion Days, περίπου 20 φοιτητές, που προσφέρουν εθελοντισμό σε διάφορους φορείς, προέτρεψαν τα παιδιά να πάρουν ενεργά μέρος σε διάφορα παιχνίδια, με σκοπό την καλύτερη και ουσιαστικότερη κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν μουσικοκινητικά παιχνίδια, δραστηριότητες μνήμης,  μίμησης, face painting κ.α.