ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι δραστηριότητες, τα γεγονότα και οι σκέψεις που συνδέονται με τους στόχους της Οργάνωσης καταγράφονται στο περιοδικό της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, το οποίο εκδίδεται τρείς φορές το χρόνο, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα διανέμεται δωρεάν και μπορείτε να το διαβάσετε ON LINE