ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και σοβαρών έκτακτων περιστατικών, η κινητοποίηση και η οργανωμένη παροχή βοήθειας είναι άμεση και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς ή τοπικούς φορείς.

Την περίοδο αυτή παρέχεται βοήθεια σε 120 οικογένειες με την μορφή επιταγών super market αξίας 50€ έκαστη και κολατσιό σε 150 μαθητές του Διαπολιτισμικού Σχολείου Αλσούπολης. Πρόκειται για παιδιά μεταναστών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.