ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάριτας Αθήνας
Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα
Τηλ. / Φαξ: 210 3626 186 – email: caritasathens@caritasathens.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 16.00

Γραφείο Τύπου email: press@caritasathens.gr

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο
Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: 210 5246 637 & 210 5249 564, Φαξ: 210 5246 646
email: caritasref@caritasathens.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00