ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ BUDDY PROGRAM/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση του νέου προγράμματος με τίτλο «Buddy Program/ Πρόγραμμα Φιλίας»,  στο πλαίσιο της υποστήριξης του βιοπορισμού και της κοινωνικής ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων και των οικογενειών/αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στη δομή φιλοξενίας της Κάριτας Αθήνας, επί της οδού Πατησίων, συναντήθηκαν οκτώ οικογένειες Ελλήνων, πέντε οικογένειες από το Αφγανιστάν και τρείς οικογένειες από τη Συρία ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα της Οργάνωσης με σκοπό τη δημιουργία δεσμών (φιλικών σχέσεων) μεταξύ επωφελούμενων και μελών της τοπικής κοινότητας, μέσω της αλληλογνωριμίας, της αλληλοϋποστήριξης, της κοινής συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, της ανάπτυξης διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και της στήριξης σε θέματα της καθημερινότητας.

Σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε έκδηλος ενθουσιασμός και διάθεση επικοινωνίας και από τις δύο πλευρές, ενώ κάποιοι αντάλλαξαν και τα προσωπικά τους στοιχεία για μελλοντική επαφή.

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση της αντίστοιχης δεύτερης εκδήλωσης, προσδοκώντας σε μεγαλύτερη συμμετοχή, τόσο από τους επωφελούμενους, όσο και από τις ελληνικές οικογένειες.