ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης επισκέφθηκαν 19 άτομα (12 παιδιά και 4 ενήλικές) από δομή φιλοξενίας του Προγράμματος Στέγασης της Κάριτας Αθήνας.
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα κέντρα φιλοξενίας μας.