ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο διοργάνωσε η Κάριτας Αθήνας για οικογένειες προσφύγων που διαμένουν σε δύο Δομές Φιλοξενίας της, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Γονείς και παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο μεγαλύτερο μέρος των χώρων (συνολικά εκτείνονται σε 200 στρέμματα), να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θαλάσσιων θηλαστικών και να μάθουν πληροφορίες για πολλά από τα 2.000 ζώα (350 διαφορετικών ειδών), που φιλοξενούνται στο πάρκο, τα τελευταία 16 χρόνια, όταν άρχισε η λειτουργία του.

Στη σύντομη εκδρομή συμμετείχαν και οικογένειες Ελλήνων εθελοντών στο πλαίσιο διασύνδεσης των ωφελούμενων με ντόπιες οικογένειες.