ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Μουσείο για τους επωφελούμενους διοργάνωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής της Κάριτας Αθήνας, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Οι επισκέπτες, άτομα από διαφορετικές εθνικότητες (Αίγυπτο, Κούβα, Μεξικό και Ελλάδα), γνώρισαν το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της ελληνικής επικράτειας και ήρθαν σε επαφή με την αρχαία ελληνική τέχνη και τη νεοκλασική αρχιτεκτονική, από την προϊστορία έως και την ύστερη αρχαιότητα, καθώς και με συλλογές από άλλους πολιτισμούς.

Οι έξι μόνιμες συλλογές του θεωρούνται από τις σημαντικότερες παγκοσμίως και περιλαμβάνουν: τη Συλλογή Γλυπτών (Γλυπτοθήκη), τη Συλλογή Αγγείων (Αγγειοθήκη), τη Συλλογή Πήλινων και Χαλκών Αγαλματίων (Αγαλματιοθήκη), τη Συλλογή Επιγραφών (Επιγραφικό Μουσείο), τη Συλλογή Έργων Προελληνικών Χρόνων (Μυκηναία Συλλογή) και τη Συλλογή Έργων Αιγυπτιακής Τέχνης (Αιγυπτιακή Συλλογή).

Η ξεναγός «ταξίδεψε» τους συνεπαρμένους επισκέπτες από τα Παλαιολιθικά χρόνια έως και την Ύστερη αρχαιότητα. Από την εποχή του Λίθου και τα ίχνη των πρώιμων εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, έως και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και την ανακάλυψη της Γραμμικής γραφής Β και των πρώτων οργανωτικών κοινωνικών δομών.