ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Tο Μουσείο της Παιδείας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών επισκέφθηκαν παιδιά από το Πρόγραμμα Στέγασης, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, όπου ήρθαν σε επαφή με τη μουσειακή μάθηση, άκουσαν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες και έπαιξαν παλιά παραδοσιακά παιχνίδια.

Το Μουσείο της Παιδείας ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 1993, ανήκει στον Τομέα της Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας και έχει ως στόχους την έρευνα, τη μελέτη και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της Παιδείας και της Εκπαίδευσης, αλλά και την κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στους τομείς: Ιστορίας της Παιδείας, Παιδαγωγικής, Αγωγής, Εκπαίδευσης και Μουσειολογίας.

Η πρώτη έκθεση διαρκείας εγκαινιάστηκε το 2000. Από το 2013 το Μουσείο λειτουργεί καθημερινά απευθυνόμενο σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μια μόνιμη έκθεση, αλλά και με εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονούνται παράλληλα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ανάλογα με τις ηλικίες και τις μαθησιακές ανάγκες των εκάστοτε μαθητών-επισκεπτών.

Η Κάριτας Αθήνας θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους τους συντελεστές του Μουσείου για το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που μας προσέφεραν.