ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2019

Η αγάπη και η υπακοή της Σταύρωσης

και η ελπίδα που πηγάζει από την Ανάσταση

ας ενθαρρύνουν κάθε βαπτισμένο

για να ενεργούμε ως «νεκροί και αναστημένοι»!

Σας ευχόμαστε αγιασμένες ημέρες

και ειρηνική Ανάσταση!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας

Ο Πρόεδρος

+ Σεβαστιανός

Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών