ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΕΥΧΕΣ

Η φωνή της Κάριτας Αθήνας, ιδιαίτερα στις μέρες μας, προτρέπει:

Όχι πια φτώχια, Όχι πια πόλεμος, Όχι πια οικονομική κρίση,

Όχι πια άνθρωποι χωρίς πατρίδα, Όχι πια άνθρωποι άστεγοι,

Όχι πια παιδιά χωρίς γονείς, Όχι ό,τι εμποδίζει τον άνθρωπο να ζει σε μια πατρίδα ειρηνική.

Η φωνή της μεγάλης μας οικογένειας γίνεται σθεναρή

για να ακουστεί το μήνυμα των Χριστουγέννων στα πέρατα του κόσμου:

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΓΗ

Εκ μέρους του Δ.Σ. θέλω να στείλω τις ευχές μου σε όλα τα άτομα,

τα οποία στηρίζουν το έργο αγάπης, βοήθειας και συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπό μας.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017!

Με την ελπίδα να ζήσουμε σε ένα κόσμο πιο ειρηνικό και δίκαιο, όπου να βασιλεύει η αγάπη!

π. Ιωάννης Πάτσης

Αντιπρόεδρος & Διευθυντής της Κάριτας Αθήνας