ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή της είναι η συνεχής και ανιδιοτελής αρωγή, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και η προσφορά προς κάθε άνθρωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό, που βρίσκεται σε υλική, ψυχολογική ή πνευματική ανάγκη, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, γλώσσας, εθνικότητας, ή θρησκεύματος,προσπαθώντας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στη βελτίωση της ζωής του.

Το πολύπλευρο έργο της απαιτεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και λειτουργία διαφόρων οργανωμένων τομέων δράσης, στους οποίους ανταποκρίνεται χάρη κυρίως στους θερμούς υποστηρικτές, δωρητές και χορηγούς της, στη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (αφού η Οργάνωση δεν έχει οικονομική ή υλική υποστήριξη από το κράτος), και  φυσικά στους δραστήριους και ακούραστους εθελοντές της!