ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Κάριτας Αθήνας είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (MKO), αναγνωρισμένο από το κράτος, μέλος της Κάριτας Ελλάς (που αποτελεί σκέλος της Caritas Europa και της Caritas Internationalis, της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Καθολικής Εκκλησίας με ενεργό δράση σε περισσότερες από 200  χώρες στον κόσμο).

Ιδρύθηκε το 1978, με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και της αδικίας, τη στήριξη ευπαθών και ευάλωτων ομάδων συν-ανθρώπων μας και την ανάπτυξη διαφόρων οργανωμένων δράσεων στην περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας με πυξίδα τις χριστιανικές αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας και τις αξίες της αγάπης, της έμπρακτης και ουσιαστικής αλληλεγγύης, της επικουρικότητας, της κοινωνικής ευθύνης, της ευαισθησίας, του σεβασμού στην αξιοπρέπεια και στα αναφαίρετα κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αποστολή της είναι η συνεχής και ανιδιοτελής αρωγή, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και η προσφορά προς κάθε άνθρωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό, που βρίσκεται σε ανάγκη, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, εθνικότητας, φυλής, γλώσσας ή ηλικίας, προσπαθώντας να του καλύψει υλικές, ψυχολογικές  και πνευματικές ανάγκες.

Το πολύπλευρο έργο της απαιτεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και λειτουργία διαφόρων οργανωμένων τομέων δράσης, στους οποίους ανταποκρίνεται χάρη κυρίως στους δραστήριους και ακούραστους εθελοντές, (καθώς το έμμισθο προσωπικό καλύπτει πολύ μικρό μέρος των μεγάλων αναγκών της) και στους θερμούς υποστηρικτές, δωρητές και χορηγούς της, αλλά και στη συμμετοχή της σε εθνικά και διεθνή προγράμματα, αφού η Οργάνωση δεν έχει οικονομική ή υλική υποστήριξη από το κράτος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για την Κάριτας Αθήνας βασική πηγή ζωής αποτελούν οι προσφορές των υποστηρικτών, των δωρητών, των χορηγών της και φυσικά οι εθελοντές της.
Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο της σε οποιονδήποτε τομέα δράσης, ή να την ενισχύσετε με την δωρεά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Κάριτας Αθήνας
Ομήρου 9
106 72 Αθήνα
Τηλ / Φαξ: 210 3626186
email:caritasathens@caritasathens.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 14.30

Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank:103 00 2101 206319
IBAN: GR 1701401030103002101206319
Κωδικός SWIFT: CRBAGRAA

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο:
Καποδιστρίου 52
104 32 Αθήνα
Τηλ: 210 5246637 & 210 5249564
Φαξ: 210 5346 646
email: caritasref@caritasathens.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00

Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank:103 00 2320 005470
IBAN: GR 6901401030103002320005470
Κωδικός SWIFT: CRBAGRAA