ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

Η ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ “CHILD IN MIND”

Παρουσίαση του προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης και Βιοπορισμού της Κάριτας Αθήνας έκανε η αντίστοιχη ομάδα της Οργάνωσης στην ημερίδα “Erasmus + Child in Mind project Self-learning for informal childminders”.

Το έργο “Child in Mind”, στο οποίο συμμετέχουν  πέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβακία) κι έχει ως συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Macerata (UNIMC) στην Ιταλία, αποσκοπεί στην υποστήριξη υψηλής ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρέχουν ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με την άτυπη κατ’ οίκον φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών).

Οι εκπρόσωποι της Κάριτας Αθήνας ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων προσφύγων στην κοινωνική τους ένταξη, καθώς δεν μπορούν να εργαστούν σε δομές τυπικής εκπαίδευσης, λόγω της δυσκολίας πιστοποίησης των σπουδών τους, παραθέτοντας παραδείγματα από την πλούσια εμπειρία των ωφελούμενών της και τόνισαν πως μέσω προγραμμάτων, όπως το “Child in Mind” θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα ως αυτοαπασχολούμενοι/ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επιπλέον, για τις γυναίκες με καθόλου ή ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία, η επαγγελματική τους εκπαίδευση θα αποτελούσε κίνητρο για την αγορά εργασίας, ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί πως ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προσφυγικές οικογένειες είναι η δυσκολία να εντάξουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, με αποτέλεσμα ένας από τους γονείς να είναι αποκλεισμένος από την δυνατότητα εργασίας.