ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Κάριτας Αθήνας προσφέρει εργασία σε διάφορες ειδικότητες, με την προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας στον τίτλο που σας ενδιαφέρει και συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση, την οποία θα καταθέσετε ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου caritasathens@caritasathens.gr & caritasref@caritasathens.gr,  ή στα γραφεία της Κάριτας Αθήνας (Ομήρου 9 – 106 72, Αθήνα) ή στα γραφεία της Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο (Καπαδίστρίου 52 – 104 32, Αθήνα), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Συνοδευτική Επιστολή

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΥΠΑΛΜ): 1 θέση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΥΑΔ): 1 θέση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΚΑΘΚΕ): 1 θέση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΥΠΔ): 7 θέσεις

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ (ΣΠΚΕ): 1 θέση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ (ΔΔΜ): 2 θέσεις

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΥΔΑΠ):3 θέσεις

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΕΚΠ): 5 θέσεις

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ (ΥΔΥΚΚΕ):1 θέση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ (ΥΚΚΕ):1 θέση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ: 1 θέση