ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Κάριτας Αθήνας προσφέρει εργασία σε διάφορες ειδικότητες, με την προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας στον τίτλο που σας ενδιαφέρει και συμπληρώνοντας την ανάλογη αίτηση, την οποία θα καταθέσετε ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου caritasathens@caritasathens.gr & caritasref@caritasathens.gr,  ή στα γραφεία της Κάριτας Αθήνας (Ομήρου 9 – 106 72, Αθήνα) ή στα γραφεία της Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο (Καπαδίστρίου 52 – 104 32, Αθήνα), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Συνοδευτική Επιστολή

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

-Δήλωση Συναίνεσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ:  ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ( 5 ΘΕΣΕΙΣ)