ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ!

Ανακοίνωση της Caritas Europa με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, η Caritas Europa καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις να σπάσουν τα στερεότυπα, όσον αφορά στις ευθύνες γονεϊκής φροντίδας μέσα στις οικογένειες, υιοθετώντας την προτεινόμενη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομοθεσία περί ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

«Μετά τη γέννηση της πρώτης μας κόρης, αποφάσισα να πάρω μερικούς επιπλέον μήνες γονικής άδειας, μετά από την άδεια μητρότητας, για να την φροντίσω. Η επιλογή μου επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι η εργασιακή μου κατάσταση ήταν πιο ανασφαλής σε σχέση με του συζύγου μου, όπως επίσης και ότι ο μισθός μου ήταν χαμηλότερος, ενώ στον οργανισμό που εργαζόταν εκείνος, η πληρωμένη γονεϊκή άδεια δεν υπήρχε ως επιλογή. Μετά γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μας και κατέληξα να μείνω στο σπίτι για τα καλά. Ελπίζω η κόρη μου και ο μελλοντικός σύζυγός της να έχουν περισσότερες επιλογές όταν θα αποκτήσουν παιδιά», εξηγεί η Lisbeth, 53 ετών, από το Βέλγιο.

Η σχετική με την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής πρόταση αποτελεί μοναδική ευκαιρία μείωσης των διαφορών ανάμεσα σε μητέρες και πατέρες, όσον αφορά στην εργασία, την πληρωμή και τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών, για να διευκολύνει την επιλογή της απόκτησης παιδιών και να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια είναι επένδυση που οδηγεί σε ευτυχέστερους εργαζόμενους και αυξημένη παραγωγικότητα, μειώνοντας την εναλλαγή προσωπικού και τις απουσίες από τη δουλειά.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να γίνει σωστά αντιληπτό αυτό: γυναίκες και άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει επίσης, ίσες υποχρεώσεις όταν πρόκειται για τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές εργασίες. Μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε εργασιακή και οικογενειακή ζωή είναι επωφελής, όχι μόνο για τις οικογένειες διά της μείωσης των διαφορών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και για τις εταιρείες και την οικονομία, καθώς οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο», υποστηρίζει ο Διευθυντής Πολιτικής και Συμβουλευτικής της Caritas Europa, Shannon Pfohman.

Είναι τώρα η ώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την πρόταση Οδηγίας σχετικά με την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής και να διασφαλίσουν αξιοπρεπή αμοιβή γονικής άδειας για τουλάχιστον τέσσερις μήνες για κάθε γονιό. Υιοθετώντας αυτήν την οδηγία, μπορούν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη, όπως δεσμεύτηκαν κατά την εξαγγελία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2017. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι το ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας!