ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

VIDEO

-16ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
 .

-“ΤΑ ΛΕΟΝΤΕΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ”– ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΤΑΣ 2017

 .
 -ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «X2» ΤΟΥ ACTION 24
.

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ CRS/ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ