ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

VIDEOS

-“ΤΑ ΛΕΟΝΤΕΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ”– ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΤΑΣ 2017

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ CRS/ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ