ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

VIDEO

16χρονος Ομογενής από τις ΗΠΑ στο Συσσίτιο της Κάριτας Αθήνας
 .
2) Τα Λεόντεια τραγουδούν για την Αγάπη
Συναυλία για την Ημέρα Κάριτας 2017
 ,
 .
 .
 .
Αρχιτέκτονες των οργανώσεων CRS/Κάριτας Αθήνας εξασφαλίζουν κατάλυμα στους πρόσφυγες στην Αθήνα