ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η συνεχής αυξανόμενη ανάγκη συνανθρώπων μας οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση σε διάφορους τομείς οδήγησε στη δημιουργία ενός Κέντρου Συμβουλευτικής, όπου παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με πιθανές παραπομπές (αν χρειάζεται).

Οι εξυπηρετούμενοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ατομικές συνεδρίες, καθώς και σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, οι οποίες αφορούν τόσο σε εσωτερικές, όσο και σε εξωτερικές δράσεις (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία, καλλιτεχνικά γεγονότα και διάφορες ενέργειες), οι οποίες βοηθούν στην ένταξη των δικαιούχων στην κοινωνία βρίσκοντας διέξοδο από τα καθημερινά τους προβλήματα.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής στοχεύει στην ενδυνάμωση, την ενθάρρυνση, την κινητοποίηση, την λήψη αποφάσεων, την αυτογνωσία, την διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς και στην ανάπτυξη ή την ενίσχυση δεξιοτήτων προσφύγων, μεταναστών, αλλά και Ελλήνων πολιτών προερχόμενων από τις τοπικές Ενορίες της Αθήνας και την Καθολική Κοινότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πραγματικότητας, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους.

 Σκοπός του είναι να δώσει στους δικαιούχους ευκαιρίες να επεξεργασθούν θέματα που τους απασχολούν ώστε να ζήσουν μια -κατά την κρίση τους- ικανοποιητικότερη και πολύπλευρη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

Η δημιουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής της Κάριτας Αθήνας είναι πολύ σημαντική για έναν ακόμη λόγο, καθώς εξυπηρετεί τις δύσκολες εκείνες περιπτώσεις που οι Ενορίες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν, λόγω του εξειδικευμένου χειρισμού που απαιτείται. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι απευθύνονται σε κάθε τοπική κοινότητα και Ενορία, να συζητήσουν με τους επαγγελματίες του Κέντρου και να βρουν τη στήριξη και την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα τους.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 52, 4ος όροφος, τηλ. 210-3317471

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00 (κατόπιν ραντεβού)