ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Με γνώμονα την αρωγή, την ενεργό, έμπρακτη και οργανωμένη αλληλεγγύη σε πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και Έλληνες, ο τομέας παρέχει υπηρεσίες μέσω της ανακούφισης των βασικών τους αναγκών και των διαδικασιών κοινωνικής τους ένταξης.

Tο Προσφυγικό Έργο είναι σε θέση να εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 500 άτομα. Συγκεκριμένα, προσφέρονται 450 ζεστά γεύματα κάθε μέρα στο συσσίτιο, 20 άτομα κάνουν ημερησίως χρήση των εγκαταστάσεων ντους, 70 άτομα εβδομαδιαίως παραλαμβάνουν ρουχισμό, 40 άτομα ημερησίως παρακολουθούν ψυχοκοινωνικές συνεδρίες για την παραπομπή τους σε άλλες ΜΚΟ, την εύρεση εργασίας και την υλική τους υποστήριξη, 10 άτομα συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες συνεδρίες ψυχοθεραπείας και 20 πρόσφυγες την εβδομάδα απολαμβάνουν την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το ελληνικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες επιθυμούν να μετεγκατασταθούν.

Οι δράσεις του λειτουργούν σε σταθερή βάση, αν και υλοποιούνται παράλληλα διάφορες πρωτοβουλίες συμπαράστασης, με το βλέμμα στραμμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις καθημερινές ανάγκες και εξελίξεις.

Σε περιπτώσεις που το Προσφυγικό Έργο δεν μπορεί να προσφέρει κατάλληλες υπηρεσίες, παραπέμπει τα περιστατικά σε αντίστοιχες Οργανώσεις και Φορείς με συναφείς στόχους.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 52, τηλ: 210-5246637

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00