ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με επιτυχία λειτουργεί από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 το Κέντρο Ακρόασης & Συμβουλευτικής της ενοριακής Κάριτας Αγίου Λουκά Ν. Ηρακλείου Αττικής, με την υποστήριξη της Κάριτας Αθήνας, της οποίας είναι μέλος.

Η παρουσίαση του τρόπου και του σκοπού λειτουργίας του Κέντρου στους ενορίτες έγινε την προηγούμενη ημέρα από τον εφημέριο π. Ανδρέα Βουτσίνο, την Γραμματέα του Δ.Σ της Οργάνωσης κα Ελισάβετ Ιουστινιανού, τον Διευθυντή Λειτουργίας κ. Φίλιππο Σαλίμπα, την Υπεύθυνη Κέντρου Συμβουλευτικής της Κάριτας Αθήνας κα Μάρθα Κουτσογιαννούλη και την εθελόντρια/συντονίστρια κα Άννα Σκλάβου.

Το Κέντρο Ακρόασης & Συμβουλευτικής που στεγάζεται στην ενορία του Αγίου Λουκά απευθύνεται τόσο στους ενορίτες, όσο και στο ευρύ κοινό. Δέχεται ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, φυλής και φύλου στους οποίους προσφέρεται βοήθεια και συμβουλές σε διάφορα θέματα σχετικά με την υγεία, την οικογένεια, την οικονομική και την πνευματική ζωή, κατόπιν συνεννόησης με τις υπεύθυνες.

Οι συντονιστές του Κέντρου υποδέχονται και ακούν προσεκτικά το κάθε άτομο, φροντίζοντας να νιώσει άνετα, ώστε να μπορέσει να μοιραστεί το θέμα που το απασχολεί. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν να το κατευθύνουν υπεύθυνα προς τη σωστή υπηρεσία/διαδικασία, ανάλογα με το αίτημά του και το υποστηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας.

Το Κέντρο Ακρόασης & Συμβουλευτικής συντονίζεται από εθελοντές της ενορίας, εκπαιδευμένους κατάλληλα και εποπτευόμενους από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής της Κάριτας Αθήνας σε άμεση και στενή συνεργασία με τον εφημέριο της ενορίας.

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: κάθε Δευτέρα 18:00 – 20:00

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Λουκά 1, Νέο Ηράκλειο Αττικής τηλ: 210-2818368,                                            email: akroasi.agloukas@gmail.com