ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στόχος της είναι η βοήθεια των ατόμων που έχουν ανάγκη, προσπαθώντας να βελτιώσει την καθημερινότητά τους και να συμβάλει στην επίλυση πολλαπλών προβλημάτων τους, μέσω πληροφόρησης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, κοινωνικής έρευνας, λήψης ιστορικού, αξιολόγησης, παραπομπής, επισκέψεων σε οικογένειες επωφελούμενων, παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών (εμβολιασμοί, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος) κλπ.