ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Παραδίδονται μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα.