ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

Μια νέα δραστηριότητα για παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Κάριτας Αθήνας σε συνεργασία με καθηγήτρια εικαστικών, η οποία λειτουργούσε παρόμοιο πρόγραμμα με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη Γαλλία, ξεκινά μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι επωφελούμενοι της δομής στην οδό Πατησίων θα διδαχθούν χειροτεχνία για την κατασκευή διακοσμητικών ή χρηστικών αντικειμένων αξιοποιώντας καθαρά απορρίμματα, όπως χαρτόνια συσκευασίας, μπουκάλια, αλουμινένια κουτάκια κ.α.

Κύριος στόχος είναι να τους μεταδοθεί οικολογική συνείδηση με σκοπό στο τέλος του σχολικού έτους να δημιουργηθεί έκθεση των συγκεκριμένων έργων και κατασκευών.