ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τρία νέα προγράμματα εντάσσει στο δυναμικό των δράσεων της η Κάριτας Αθήνας με σκοπό την υποστήριξη του βιοπορισμού και της κοινωνικής ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων και των οικογενειών/αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα:

ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ

Περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων (ταχύρρυθμα και εντατικά μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, σεμινάρια ετοιμότητας εργασίας και εξοικείωσης με αντίστοιχα περιβάλλοντα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας με εργοδότες (π.χ. σύνταξη βιογραφικού),  προσέλκυση εργοδοτών που θα ενδιαφέρονταν να προσλάβουν πρόσφυγες,  υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία της συνέντευξης και της πρόσληψης, καθώς και της διατήρησης της εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα) με στόχο την στήριξη των προσφύγων για την οικονομική τους αυτονόμηση και την κοινωνική τους ένταξη.

BUDDY PROGRAM

Υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και τη δημιουργία δεσμών (φιλικών σχέσεων) με τα μέλη της τοπικής κοινότητας, μέσω της αλληλογνωριμίας, της αλληλοϋποστήριξης, της κοινής συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, της ανάπτυξης διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και της στήριξης σε θέματα της καθημερινότητας.

REFUGEE COACHING

Ενίσχυση της υποστήριξης ενηλίκων επωφελουμένων, που φιλοξενούνται σε δομές της, ώστε να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, είτε στη χώρα μας, είτε σε χώρα μετεγκατάστασης, μέσω του πρωτοποριακού και μοναδικού προγράμματος του Hellenic Institute of Coaching Greece & Cyprus «Από εδώ και πέρα….τι;» και της αφιλοκερδούς συμμετοχής εθελοντών coaches-μελών του σε συνεδρίες ενδυνάμωσης των προσφύγων για την ανακάλυψη και την υλοποίηση των στόχων τους.