ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τις ευχές του για τα φετινά Χριστούγεννα αποτυπώνει με ξεχωριστό τρόπο ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κάριτας Αθήνας π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος: