ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ανακοίνωση της Caritas Europa με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Οικογένειας στις 15 Μαΐου

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις Ευρωπαϊκές εκλογές, η  Caritas Europa καλεί τους υποψήφιους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερασπιστούν την οικογενειακή ζωή και τα συμφέροντα των οικογενειών όταν (επαν)εκλεγούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της χρειάζονται περισσότερο φιλικές πολιτικές προς την οικογένεια. Η οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο και αποτελεί απαραίτητο πυλώνα κάθε δίκαιης κοινωνίας, μαζί με κατάλληλους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και με μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η δημιουργία πολιτικών, φιλικών προς την οικογένεια, που ωφελούν όλους είναι μια αναγκαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Από την άποψη αυτή, είναι επιτακτική ανάγκη οι ευρωπαίοι ηγέτες να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν την προστασία των οικογενειών.

«Είμαι ο Μάνθος και είμαι 18 χρονών. Γεννήθηκα στην Τήνο και μένω εδώ με τους γονείς μου. Πριν από ένα χρόνο, έγινα δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα γιατί οι γονείς μου είναι άνεργοι και η αδελφή μου, που εργάζεται στην Αθήνα, μας υποστηρίζει. Πρέπει λοιπόν να δουλέψω και δεν μπορώ να σπουδάσω».

Μάνθος, ωφελούμενος της Caritas Hellas, Ελλάδα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οικογένειες αντιμετωπίζουν φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό όσον αφορά στην πρόσβαση στη στέγαση, την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη και την αξιοπρεπή εργασία και αγωνίζονται να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθούν πολιτικές σε ισχύ που θα αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη δημογραφική γήρανση της Ευρώπης και θα αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και ανισοτήτων. Επενδύοντας στην οικογένεια επενδύουμε στις κοινωνίες μας.

«Η επένδυση σε οικογένειες για την ενδυνάμωση τους και για την προώθηση του κοινωνικού κεφαλαίου που αυτές δημιουργούν ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί θα διατηρήσει τις οικογενειακές πολιτικές ψηλά στην πολιτική ατζέντα και θα συμβάλει στην εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών για όλα τα θέματα που επηρεάζουν τις οικογένειες στην Ευρώπη».

Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Caritas Europa

Η Caritas Europa συνιστά στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα εκλεγούν σύντομα, να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πλέον στερημένων οικογενειών ειδικότερα, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επιτεύγματα του προηγούμενου Κοινοβουλίου, όπως η Εγγύηση για τα Παιδιά και η οδηγία για την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με αυτό τον τρόπο θα έχουν συμβάλει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω και όλα τα παιδιά θα μπορούν να απολαύσουν ένα λαμπρό μέλλον.