ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα όργανα της Κάριτας Αθήνας είναι:

Η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Tο Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 4ετούς θητείας.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο, που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών, τον Αντιπρόεδρο και Διευθυντή ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο (μετά την κατά πλειοψηφία εκλογή των τριών ιερωμένων στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου), τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει τον Οκτώβριο του 2020, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: π. Ιωάννης Πάτσης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελισσάβετ Ιουστινιανού-Mέρριττ

ΤΑΜΙΑΣ:Στανίσλαος Στουραΐτης Υπεύθυνος Αδελφοποιήσεων & Εθελοντισμού

ΜΕΛΗ:

Ελένη Κάραμποττ: Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Τρίτης Ηλικίας

Νικολέττα Δελατόλα

Μαρίνος Ρούσσος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ:

Δύο από τα μέλη του Δ.Σ. προτείνονται από το Σώμα και ορίζονται από τον Πρόεδρο να εκπροσωπούν το Σωματείο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Ελλάς.

Για την τρέχουσα 4ετία έχουν οριστεί ο Αντιπρόεδρος και Διευθυντής π. Ιωάννης Πάτσης, ο οποίος εκλέχθηκε και Αντιπρόεδρος  της Κάριτας Ελλάς και το μέλος Ελένη Κάραμποττ.