ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2018

Η νεολαία στο επίκεντρο των δράσεων της Κάριτας

Το Ετήσιο Περιφερειακό Συνέδριο του δικτύου της Κάριτας Ευρώπης διοργανώνεται από τις 7 έως τις 9 Μαΐου στην Τιφλίδα της Γεωργίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 41 χώρες της Γηραιάς Ηπείρου και σκοπό την αναζήτηση και την ανάπτυξη τρόπων για την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Η συνάντηση, που αποτελεί το κύριο θεσμικό όργανο λήψης αποφάσεων, διεξάγεται υπό την αιγίδα της Κάριτας Γεωργίας. Οι εμπειρίες και οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας στο δίκτυο της Κάριτας Ευρώπης, την Καθολική Εκκλησία και την κοινωνία ευρύτερα.

«Η Κάριτας είναι μια μεγάλη οικογένεια με εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα. Μαζί με τους συναδέλφους και τους εθελοντές μας έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το παράδειγμα και να κάνουμε τη διαφορά για τους αναξιοπαθούντες. Μέσα από το έργο μας, οφείλουμε εκτός των άλλων να δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και να τους ενδυναμώνουμε, ώστε να καθίστανται ενεργοί συμμέτοχοι της κοινωνίας των πολιτών», αναφέρει ο Paul Galles, συντονιστής της εθελοντικής ομάδας αλληλεγγύης Νέοι της Κάριτας Λουξεμβούργου και ένας από τους εμψυχωτές του ευρωπαϊκού δικτύου της ομώνυμης ομάδας.

Εντός της Κάριτας ήδη πολλοί νέοι προσφέρουν εθελοντική εργασία, επιθυμώντας να αναλάβουν τη δέσμευση να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους στην κοινότητά τους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μέσα από τις πράξεις τους απαιτούν κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Θέλουν να αποτελέσουν παράδειγμα και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

«Οι μαθητές είμαστε εμείς, οι νέοι είναι οι δάσκαλοι. Η ομάδα Νέοι της Κάριτας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο δίκτυο συνολικά, έτσι οφείλουμε να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή των νέων όλης της Ευρώπης. Η ομάδα θα διαμορφώσει την εικόνα της Κάριτας στην Εκκλησία και την κοινωνία, μεταβάλλοντας με αυτό τον τρόπο την Ευρώπη του σήμερα και του αύριο», δηλώνει ο Σεβασμιότατος Luc Van Looy, Πρόεδρος της Κάριτας Ευρώπης και Επίσκοπος Γάνδης.

Η Κάριτας Ευρώπης προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων για τη διαμόρφωση δράσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ίδιους. Ενδυναμώνοντας σήμερα τη νεολαία, διασφαλίζουμε μια δίκαιη και κοινωνική Ευρώπη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, αύριο.