ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Μέσω προγραμμάτων διεθνών ή εθνικών οργανώσεων προσφέρεται φιλοξενία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης, μηναία οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και μετακίνησης, καθώς και ρουχισμός σε 600 πρόσφυγες, καθώς και φιλοξενία σε 240 περίπου άτομα, που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με εγκύους ή νεογέννητα και ηλικιωμένες, τα οποία έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ή παροχής ασύλου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR). Η παραπομπή τους γίνεται απευθείας από τον διεθνή Οργανισμό.

Επίσης, παρέχεται μηνιαία οικονομική βοήθεια, με την μορφή προπληρωμένων καρτών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας του Σκαραμαγκά και του Ελληνικού, ενώ προβλέπεται να καλυφθεί ευρύτερος αριθμός επωφελούμενων και σε άλλα αντίστοιχα κέντρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο menu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ