ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΣΥΣΣΙΤΙΟ

Στην τραπεζαρία του Προσφυγικού Κέντρου σιτίζονται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 450 περίπου ενήλικες (κυρίως οικογένειες) και 70-90 παιδιά, γευματίζοντας σε ένα ζεστό, φιλικό κι ανθρώπινο περιβάλλον.