ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την Κάριτας Αθήνας βασική πηγή ζωής αποτελούν οι προσφορές των υποστηρικτών, δωρητών και χορηγών της και φυσικά οι δραστήριοι εθελοντές της.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο της σε οποιονδήποτε τομέα δράσης,  να την ενισχύσετε με τη δωρεά σας, να δηλώσετε συμμετοχή ως εθελοντής, ή να επισκεφθείτε τους χώρους της μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (κεντρικά γραφεία)
Ομήρου 9, 106 72, Αθήνα
Τηλ / Φαξ: 210-3626186
email: caritasathens@caritasathens.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 14.30

ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ»
Καποδιστρίου 52, 104 32, Αθήνα
Τηλ: 210-5246637 Φαξ: 210 5246 646
email: caritasref@caritasathens.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00