ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την Κάριτας Αθήνας βασική πηγή ζωής αποτελούν οι προσφορές των υποστηρικτών, δωρητών και χορηγών της και φυσικά οι δραστήριοι εθελοντές της.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο της σε οποιονδήποτε τομέα δράσης,  να την ενισχύσετε με τη δωρεά σας, ή να δηλώσετε συμμετοχή ως εθελοντής, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (κεντρικά γραφεία)

Ομήρου 9, 106 72, Αθήνα

Τηλ / Φαξ: 210-3626186

email: caritasathens@caritasathens.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 14.30

Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank:103 00 2101 206319

IBAN: GR 1701401030103002101206319

Κωδικός SWIFT: CRBAGRAA

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Καποδιστρίου 52, 104 32, Αθήνα

Τηλ: 210-5246637 Φαξ: 210 5246 646

email: caritasref@caritasathens.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00

Τραπεζικός λογαριασμός Alpha Bank:103 00 2320 005470

IBAN: GR 6901401030103002320005470

Κωδικός SWIFT: CRBAGRAA