ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Εθελοντές επισκέπτονται ασθενείς και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, με στόχο την ηθική, ψυχολογική και -όσο είναι εφικτό- την οικονομική τους στήριξη.