ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 104ο ΕΟΡΤΑΣΜΟ

«Καλωσορίζω, προστατεύω, προωθώ και ενσωματώνω τους μετανάστες και τους πρόσφυγες»

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

“Να του φέρεστε όπως σε ένα συμπατριώτη σας, να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, επειδή ήσασταν ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας” (Λευιτικό 19,34).

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της αρχιερατείας μου, επανειλημμένως εξέφρασα την ιδιαίτερη ανησυχία μου για τη θλιβερή κατάσταση πολλών μεταναστών και προσφύγων που αφήνουν πίσω τους τον πόλεμο, τις διώξεις, τις φυσικές καταστροφές και τη φτώχεια.  […]

Κάθε ξένος που χτυπά την πόρτα μας είναι μια ευκαιρία για μια συνάντηση με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ταυτίζεται με τον καλωσορισμένο και τον απορριφθέντα ξένο κάθε εποχής (ΜΤ 25,35-43). […]

Εν προκειμένω, θα ήθελα να επαναλάβω ότι «η κοινή μας δράση συνοψίζεται σε τέσσερις λέξεις θεμελιωμένες πάνω στις αρχές της διδασκαλίας της Εκκλησίας: υποδοχή, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση».

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, υποδοχή σημαίνει κυρίως προσφορά ευρύτερων επιλογών στους μετανάστες και τους πρόσφυγες για να εισέλθουν με ασφάλεια και νόμιμα στις χώρες προορισμού. Αυτό απαιτεί απτές δεσμεύσεις για την ενίσχυση και την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης βίζας για ανθρωπιστικούς λόγους και για επανένωση των οικογενειών. […]

Η δεύτερη λέξη –προστασία– νοείται ως μια σειρά βημάτων που αποσκοπούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μεταναστών και των προσφύγων, ανεξάρτητα από τη νομική τους υπόσταση. Η προστασία αυτή αρχίζει στη χώρα προέλευσης και συνίσταται στην παροχή αξιόπιστων και επαληθευμένων πληροφοριών πριν από την αναχώρηση και στην παροχή προστασίας από παράνομες πρακτικές πρόσληψης. […]

Προώθηση ουσιαστικά σημαίνει μια αποφασιστική προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες – καθώς και οι κοινότητες που τούς υποδέχονται – έχουν ενδυναμωθεί, ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους ως ανθρώπινα όντα, σε όλες τις διαστάσεις που αποτελούν την ανθρωπότητα που επιδιώκει ο Δημιουργός. […]

Η τελευταία λέξη –ενσωμάτωση– αφορά στις ευκαιρίες για διαπολιτισμική επικοινωνία που προσφέρει η παρουσία μεταναστών και προσφύγων. Η ενσωμάτωση δεν συνεπάγεται «αφομοίωση που οδηγεί τους μετανάστες να καταπνίξουν ή να ξεχάσουν τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Αντίθετα, η επαφή με τους άλλους, μάς επιτρέπει να ανακαλύψουμε το «μυστικό» τους, να ανοιχτούμε προς αυτούς και να καλωσορίσουμε τα θετικά χαρακτηριστικά τους, γνωρίζοντας καλύτερα ο ένας τον άλλο. […]»

Πόλη του Βατικανού, 15 Αυγούστου 2017

 Εορτή της Μεταστάσεως της Θεοτόκου

 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ