ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου και με γνώμονα τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (Global Compact on Refugees), η Κάριτας Ευρώπης καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις ασφαλείς και νόμιμες διελεύσεις για τους πρόσφυγες, διευρύνοντας τα εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης. Είμαστε υπέρμαχοι μιας Ευρώπης που προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στους ανθρώπους που χρήζουν προστασίας και αποδεικνύει το διεθνή ρόλο της στην από κοινού ανάληψη της ευθύνης, με τις χώρες που ήδη φιλοξενούν την πλειονότητα των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Έφυγα από την Ερυθραία μέσω της γειτονικής Αιθιοπίας. Κι από εκεί μέσω Σουδάν, Λιβύης και Τυνησίας ήλθα εδώ στο Βέλγιο. Πρώτα από όλα ήθελα να σωθώ και να σώσω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Στην πατρίδα μου εκπαιδεύθηκα ως μηχανικός αυτοκινήτων, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο και έχω πτυχίο στη Διοίκηση. Στο Βέλγιο κατάφερα να είμαι οδηγός για άτομα με αναπηρίες και είναι μια καλή ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα», εξηγεί ο Φιλμόν, πρόσφυγας από την Αιθιοπία που επανεγκαταστάθηκε στο Βέλγιο. «Πιστεύω, καταλήγει ο Φιλμόν, ότι η επανεγκατάσταση δεν είναι μια απλή μετακίνηση των προσφύγων από ένα τόπο σε ένα άλλο, αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου». (Πηγή: Κάριτας Βελγίου)

Τα έως τώρα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 22,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εξαναγκασθεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Το 85% των προσφύγων παγκοσμίως φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Αιθιοπία, όπου διαβιούν 740.000 άνθρωποι που χρήζουν προστασίας. Η Τουρκία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μερίδιο του συνόλου των προσφύγων διεθνώς (2,8 εκατομμύρια). Ο 1 στους 6 ανθρώπους είναι πρόσφυγας στο Λίβανο (1 εκατομμύριο πρόσφυγες). Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ενώ ο αριθμός των ατόμων για επανεγκατάσταση υπολογίσθηκε σε 1,2 εκατομμύρια το 2017, αυτό κατέστη εφικτό μόνο για το 5% (65.100). Όπως και ο Φιλμόν δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, πολέμων και διώξεων, ενώ δεν έχουν το περιθώριο επιλογής να ενταχθούν στην πρώτη χώρα υποδοχής, λόγω της πολιτικής αστάθειας, της φτώχειας και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών. Η εξασφάλιση ασφαλέστερων και νόμιμων διελεύσεων στους ανθρώπους που χρήζουν προστασίας καθίσταται αναγκαία, καθώς πολλοί αιτούντες άσυλο διακινδυνεύουν τη ζωή τους, μέσω παράνομων διελεύσεων προκειμένου να μεταβούν σε ασφαλείς τόπους.

«Η επανεγκατάσταση αποτελεί απτό παράδειγμα της δέσμευσης μιας χώρας να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί στην προστασία των προσφύγων, μαζί με τις χώρες που έχουν ήδη επωμισθεί μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης. Ταυτόχρονα, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για την επανένταξη των προσφύγων, των οποίων η ζωή και τα βασικά δικαιώματα ενδέχεται να διακυβεύονται στις πρώτες χώρες υποδοχής», αναφέρει η Shannon Pfohman, Διευθύντρια Πολιτικής και Συνηγορίας της Κάριτας Ευρώπης. «Ωστόσο, οφείλουμε να προασπίσουμε τον προστατευτικό ρόλο της μετεγκατάστασης, ώστε να μην καταλήξει να εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες για τον έλεγχο και την αποτροπή της μετανάστευσης. Πιστεύουμε, επίσης, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαταστήσει η επανεγκατάσταση το δικαίωμα στην εκούσια υποβολή αίτησης ασύλου σε μια χώρα».

Μόνο με την αύξηση των τόπων επανεγκατάστασης και την παροχή αξιόπιστων, ασφαλών και νόμιμων διελεύσεων στους ανθρώπους που χρήζουν προστασίας μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους πρόσφυγες τα μέσα για να ξαναχτίσουν αποτελεσματικά τη ζωή τους από την αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τους Πρόσφυγες αποτελούν χρυσή ευκαιρία για να επιδείξουν τα Κράτη την αλληλεγγύη τους προς τις πρώτες χώρες υποδοχής, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός παγκοσμίου συστήματος  για την από κοινού ανάληψη αυτής της ευθύνης, ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.