ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (LIVELIHOODS OFFICER)

Αθήνα 11 Απριλίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 43/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (LIVELIHOODS OFFICER)

ΤΟΠΟΣ Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Συντονιστή Έργου Ένταξης & Βιοπορισμού

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας επικεντρώνεται στον συντονισμό των δράσεων με στόχο την προετοιμασία των ωφελούμενων για μία ομαλή ένταξη στο νέο τους περιβάλλον.

Κύρια καθήκοντα:

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Βιοπορισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Καθήκοντα πεδίου

 • Ενημέρωση και πρόσκληση των επωφελούμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Επικοινωνία με πιθανούς εργοδότες
 • Επαναληπτικές συναντήσεις με τους εργοδότες
 • Ανταλλαγή πληροφοριών με τους επωφελούμενους και οργάνωση συναντήσεων
 • Σύνταξη βιογραφικών επωφελούμενων
 • Παρακολούθηση της προόδου απασχόλησης και ενημέρωση των επωφελούμενων:
 • Συζήτηση αξιολόγησης απόδοσης
 • Συνεδρίες υποστήριξης

 Συντονισμός & συνεργασία με άλλα τμήματα

 • Επικοινωνία και συντονισμός με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και το υπόλοιπο προσωπικό της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
 • Παραπομπές σε άλλους Οργανισμούς σχετικά με ζητήματα βιοπορισμού (πάντα σε συνεννόηση με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς)
 • Συντονισμός των σχετικών με την απασχόληση εκπαιδεύσεων
 • Συντονισμός σε θέματα μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης
 • Σημείο επαφής για την εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για επείγοντα ζητήματα
 • Παραπομπές στην ομάδα Κοινωνικής Ένταξης
 • Γραφείο υποστήριξης και επικοινωνίας με επωφελούμενους

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση

 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων
 • Καθημερινή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων (συνεχείς μετακινήσεις)
 • Συντονισμός και αξιολόγηση μέσα από δημιουργία ομάδων εστίασης
 • Συμπλήρωση εβδομαδιαίας αναφοράς προς τον Συντονιστή της ομάδας
 • Παρουσία σε εβδομαδιαίες συναντήσεις στην Κάριτας Αθήνας, στο CRS και σε άλλους Φορείς (όπως Ύπατη Αρμοστεία κτλ.)
 • Ικανότητα παρουσίασης του προγράμματος Livelihoods σε workshops, ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια σε Ελληνικά ή Αγγλικά

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον προσφυγικό/μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα
 • Διαθεσιμότητα για συνεχείς μετακινήσεις εντός Αθηνών
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων MS Office.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση Πρόσληψης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΒΙ/0418 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

caritasathens@caritasathens.gr  ή caritasref@caritasathens.gr

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 18η Απριλίου 2018.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα κοινωνικά μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

  π. Ιωάννης Πάτσης

ΑΙΤΗΣΗ