ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

  H CARITAS EUROPA ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

     

Ο περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων σήμερα αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης της Caritas Europa που θα παρουσιασθούν στις 28 Μαρτίου.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε 16 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μελέτη της Caritas εξετάζει με ποιους τρόπους περιορίζονται τα δικαιώματα για στέγη, εργασία και εκπαίδευση των νέων που απειλούνται με φτωχοποίηση. Άλλα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία αναφορικά με τη νεολαία της Ευρώπης και αποτελούν αντικείμενο της μελέτης είναι η διατήρηση της φτώχειας από γενιά σε γενιά, ο κοινωνικός στιγματισμός και η εμπορευματοποίηση της νεολαίας.

Περαιτέρω, η μελέτη της Caritas εξέτασε την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω πρωτοβουλιών όπως η Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στα συμπεράσματα της μελέτης περιλαμβάνονται συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη.

«Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο έτος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για πρώτη φορά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η νεολαία της Ευρώπης αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τη γενιά των γονιών της», ανέφερε ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Caritas Europa. «Η δική μας μελέτη επιβεβαιώνει τα δεδομένα και αποτελεί έκκληση αφύπνισης προς όσους δεν έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».